I dag kom ferske månedstall for antall nye sysselsatte utenfor primærnæringene i USA. Denne statistikken blir sett på som så viktig å følge med på at den kalles alle nøkkeltalls mor. Tallene var langt bedre enn ventet for januar, men samtidig viste de endelige desember tallene seg langt svakere enn ventet. Totalt for begge månedene har 525 000 nye fått seg jobb utenfor primærnæringene i USA. Samtidig øker arbeidsstyrken såpass mye at ledigheten allikevel steg fra 3,9% til 4,0% i januar. Lønnsveksten viste en liten tilbakegang.Den årlige lønnsveksten falt fra 3,3% i desember til 3,2% i januar. Det var den svakeste lønnsveksten siden februar i fjor. Reduksjonen kom samtidig med økt ledighet så kanskje er ikke Phillipskurven død allikevel

Onsdagens rentemøte

Ser vi dagens tall i sammenheng med uttalelsene fra Powell i den amerikanske sentralbanken tidligere i uken så er det ikke blitt lettere å forstå bakgrunnen for at renten ikke skal ytterligere opp i USA.  Powell sine uttalelser var såpass mye mer forsiktige med hensyn til fremtidige renteøkninger at man nesten blir fristet til å tro at han har blitt påvirket av Trump. Det var i hvert fall lite i dagens tall som kan forklare utalelsene. Renten bør heller opp enn ned på bakgrunn av dagens tall

Selv om det var en liten økning i ledigheten får stadig flere jobb og lønnsveksten er god. Det er derfor litt vanskelig å skjønne at det skal være behov for en fortsatt ekspansiv rentepolitikk fra sentralbanken i USA. For det er de signaliserer i USA nå, renten skal ikke settes opp med det første og fremdeles ligge under det som er antatt å være nøytralt nivå.  En grunn til å utsette en renteoppgang er muligens svak økonomisk utvikling i Kina og Europa. Noe stadig flere amerikanske bedrifter merker

Svakere dollar

Etter forsiktige uttalelser fra Fed og ingen renteoppgang i sikte med det første har dollaren svekket seg. Svakere dollar er bra for amerikanske eksport bedrifter, men kan føre til at USA importerer inflasjon. Svakere dollar betyr også relativt svakere konkurranseevne for Europa og Kina.

Samtidig signaliserte Fed at de muligens tar en pause i nedbyggingen av balansen. Aksjemarkedet reagerte positivt på dette. Spesielt teknologiaksjer.

Positivt for oljepris og aksjer

God økonomisk vekst og ingen renteoppgang i sikte bør være godt nytt for aksjemarkedene kommer. Svakere dollar og god økonomisk vekst burde også love godt for oljeprisen fremover. Historisk sett har svak dollar i hvert fall vært godt nytt for oljeprisen. Malurten er at svakere dollar og høyere oljepris kan gi inflasjon, og da må renten opp.