Ny sektor i S&P 500 gjenspeiler teknologiendringer de siste 10-20 år.

S&P 500 indeksen er ikke like kjent eller gammel som Dow Jones, men dekker flere selskaper. 500 som navnet tilsier, mot 30 i Dow Jones. Aksjene i S&P 500 er vektet etter markedsverdi, mens aksjene i Dow Jones er vektet etter aksjekurs. Kursoppgang i en aksje med høy aksjekurs, men med lavere børsverdi vil dermed gi større utslag i Dow Jones indeksen enn tilsvarene prosentvis kursoppgang i et selskap med lavere aksjekurs men høyere børsverdi.

Derfor gir S&P 500 et bedre bilde på utviklingen i aksjemarkedet og økonomien i USA og resten verden av enn hva Dow Jones gjør. Mange av disse selskapene er også globale. S&P 500 er derfor en viktig indeks å følge med på.

For å komme inn i S&P 500 er det flere krav. Selskapet må kunne vise til positiv inntjening hvert kvartal siste år. Ikke ha en aksjonær eller aksjonær gruppe som sitter langsiktig på mer enn halvparten av aksjene i selskapet.  Børsverdien må være over 5 milliarder dollar.

11 sektorer

Selskapene i S&P 500 indeksen er delt opp i 11 sektorer. Alle aksjer i indeksen er med i en sektor. Hver sektor skal representere en del av økonomien. En økonomi i stadig endring har gjort at sektorinndelingen endres den 28. september. Første endring siden 1999. Den nye sektoren skal hete kommunikasjonsservicesektoren.

Ny type selskap

Endringen er et resultat av mange ting. Kanskje først og fremst av at vi har fått nye store selskaper med produkter og tjenester som ikke fantes tidligere, som Facebook og Netflix. Et annet moment er at forretningsmodellen til mange eksisterende selskaper som Comcast og AT&T har forandret seg kraftig de siste årene fordi ny teknologi utfordrer de etablerte forretningsmodellene. Dermed passer de nødvendigvis ikke så godt inn i eksisterende sektorer lengre.

Den nye sektoren vil bestå av selskaper fra tre nåværende sektorer; teknologi, diskresjonært konsum (ikke nødvendighetsgoder) og telekom. De to førstnevnte vil bestå, mens telekomsektoren vil utgå. Telekomsektoren består i dag kun av fire selskaper og utgjør ca 2% av S&P 500. Rett før IT boomen i 1999 og 2000 utgjorde telekomsektoren ca 9% av S&P 500

Hvilke aksjer som flyttes over til den nye sektoren får vi vite 28. september, men selskaper som Facebook, Comcast, Walt Disney, Netflix og AT&T vil være blant disse. AT&T sitt kjøp av Time Warner viser at det ikke lengre er noe skarpt skille mellom media og telekom. Det synes derfor fornuftig at selskapene nevnt ovenfor skal være i samme sektor.

De fleste selskapene i den nye sektoren vil ha en inntjening som blant annet avhenger av annonse- markedet.  Som energisektoren hvor inntjeningen for mange av selskapene varierer med oljeprisen. Har du som investor da tro på stigning i annonsemarkedet kan du forsøke å finne det selskapet i den nye sektoren som du tror er best posisjonert for å ta sin del av denne veksten. Det kan du gjøre ved å analysere selskapene i sektoren og stille de opp mot hverandre. Eller du kan la være å prøve å finne best mulig selskap og heller kjøpe en ETF som følger sektoren.

 

Blogglistenhits