Mye gode tall denne uken, men stort sett svak utvikling på verdens børser.

4. august 2018 | Internasjonale aksjer

Stort sett negativ utvikling for de fleste børsene. Shanghaibørsen var nok en gang svak med et fall på 4,6% etter at Donald Trump truet med å øke kinesiske tollsatser til 25%. Også en svak utvikling i Trumps huggestabbe Tyskland, som har et stort overskudd på handelsbalansen mot USA, med et fall på 1,9%.

De øvrige børsene var stort sett ned mellom 0,1 og 1,0%. Oslo Børs -0,1%, Stockholm -0,1%, Dow Jones -0,5%, FTSE -0,55, Paris -0,6%, Nikkei -0,8. S&P 500 indeksen i USA var et positivt unntak og var opp 0,3% ledet av farmasiaksjer. Farmasisektoren var opp 2% forrige uke. Svakeste sektor i USA var gull På selskapsfronten var den store nyheten selvsagt Apple (se egen sak) som ble første selskap til å passere en trilliard dollar i verdi etter sterke kvartalsresultater.

Johnson Controls International, som er et selskap som vi tidligere har omtalt på grunn av selskapets lange utbyttehistorikk, rapporterte en EPS for kvartalet på 0,81 USD mot ventet 0,80. Inntektene ble på 8,1 milliarder dollar mot ventet 7,96 og en YoY vekst på 6%. Forventet EPS for året estimeres til 2,80-2,82 USD, mens de tidligere guidet 2,75 – 2,85 USD.

Segment byggteknologi leverer blant annet oppvarming, ventilasjon, byggstyringssystemer, brann- og sikkerhetssystemer for næringsbygg og boligbygg. Her rapporterte selskapet inntekter på rundt 6 milliarder USD og en EBITDA på 954 mill. USD vs EBITDA på 908 millioner I samme periode I fjor.

Segmentet Power Solutions  fikk inntekter på i overkant av 1,8 milliarder dollar og EBITDA på 310 millioner doller som var marginalt bedre enn fjoråret. Forretningsenheten produserer bilbatterier til personbiler, tung- og lette lastebiler, motorsykler og båter. De leverer ca 1/3 av verdens blybatterier til bilprodusenter og ettermarkedet, inkludert Wal-Mart, Sears, Toyota og BMW. Merker inkluderer  Continental, OPTIMA, Heliar, LTH og VARTA bilbatterier. De produserer også litiumbatterier til el-biler for blant andre Ford og Daimler.

Selskapet som har betalt utbytte hvert år siden 1887 prises til 13,5x forventet 2018 inntjening. Aksjen er opp 5% for uken, men nærmest uendret hittil i år.

Volkwagen rapporterte et underliggende resultat for 2. kvartal som var bedre enn ventet. Driftsresultat før engangsposter var på 5,58 milliarder euro mot ventet i underkant av 5 milliarder. EPS for kvartalet var 6,44 Euro mot ventet 6,03.

På den negative siden var at selskapet bokførte ytterligere 1,6 milliarder i engangseffekter. Dessuten uttalte selskapet at det i andre halvår vil bli ekstra kostnader knyttet til å tilpasse seg nye standarder knyttet til forurensning og at den pågående handelskrigen også kan påvirke selskapet negativt.

Volkswagen vil fremover bruke mye ressurser for å videreutvikle EL-bil parken, men advarte om at før salget når en viss størrelse vil marginene på disse modellene være lavere enn for mer konvensjonelle biler. Forventet fortjeneste per aksje i VOW er for i år i overkant av 26 euro og i overkant av 28 euro for neste år. D.v.s at aksjen p.t. prises på 5-5,5x forventet fortjeneste.

Problemet er dessverre at nyhetsstrømmen er overveldende negativ med handelskrig på toppen av alle andre utfordringer og usikkerhetsmomenter som bilindustrien står ovenfor.

De fleste bilaksjene hadde en negativ utvikling for uken. Volkswagen var ned 3,8% og kinesiske Geely falt 10%. Handelskrigen og Volkswagen rapporten er nok medvirkende årsaker til dette, mens Tesla derimot steg 17% etter å ha levert resultater som viste høyere kontantbeholdning enn ventet. Aksjen fortsetter å gjøre ekspertenes spådommer til skamme. Selskapet rapporterte et tap per aksje på 3,02 USD mot ventet 2,92. Elon Musk gjorde imidlertid en god figur på telefonkonferansen og greidde tydeligvis å overbevise sine tilhengere om bedre resultater i fremtiden.

Det franske finansforetaket Natixis rapporterte et nettoresultat for 2. kvartal på 446m mot ventet 480. EPS for første halvår var på 0,27 euro og det var totalt sett før tallene ventet 0,53 euro for hele året.

Med tanke på de bedre enn ventede resultatene for kvartalet er det kanskje grunn til å håpe på en oppjustering av analytikernes estimater. Med dagens aksjekurs prises aksjen til omkring 12 x forventet 2018 resultat. Resultat før skatt ble på 903 mill Euro mot 772 millioner i 2. kvartal 2017. Asset Management, forsikring og finansielle tjenester var noe bedre enn i fjor, mens det var en liten nedgang innen investment banking & corporate.

Det tyske forsikringsselskapet Allianz rapporterte en EPS for kvartalet på 4,38 Euro mot ventet 4,34. I forbindelse med rapporten melder selskapet at de forventer å nå estimatene for året. P.t. er konsensus for EPS på i overkant av 17 Euro. D.v.s. at aksjen prises på omkring 11 x forventet inntjening.

Selskapets avkastning på egenkapitalen var på 13,8% i kvartalet som er 2% høyere enn i fjor. Sammenlignet med I fjor leverte selskapet bedre resultater fra Asset Management, mens Livs og Helseforsikringsbiten var noe svakere. De hadde også et tap på 224 millioner EURO i forbindelse med  tap knyttet til salg av livsforsikringsporteføljen i Taiwan.

Archer Daniels Midland er et amerikansk matvareselskap som blant annet videreforedler soyabønner, mais, kokos og andre råvarer til olje, proteinmåltider, smaksforsterkere, dyremat og ernæring. EPS i 2. kvartal ble på 1,02 USD mot ventet 0.77. Dette er opp 79% i forhold til fjoråret.

De gode resultatene skyldes forhold som god etterspørsel etter amerikansk hvete som følge av problemer med hveteavlingen i Argentina og Brasil, skattereduksjon fra 28 til 13% og solid utvikling i salg av ernæringsprodukter. EPS for i år er oppjustert fra 3,15 til 3,34 dollar og for neste år fra 3,37 til 3,52 dollar av analytikerne som følger selskapet.

Aksjen prises nå til 14,7 x forventet 2018 inntjening og 13,9 x forventet 2019 inntjening. Som Johnsen Controls har Archer Daniels Midland stolte utbyttetradisjoner og har betalt utbytte i 347 strake kvartaler. Neste utbytte er på 33,5 cent og tilfaller de som er aksjonærer pr 16. August.

Nintendo og Sony tett er to japanske spillselskap som begge har fått ny CEO siste år. Denne uken leverte disse selskapene gode tall og begge steg 6-7% på tallene. Frem til juni i år var kursutviklingen for disse aksjene relativt flat for året, men siden har kursene gått i hver sin retning. Pr i dag er Sony opp 20% for året og Nintendo ned 7%.

Det er vanskelig å forklare Nintendo’s fall, men CEO skifte og amerikanske hedgefond med short posisjoner kan være medvirkende årsaker. Uansett var tallene for 2. kvartal bra med et nettoresultat på 30.6 milliarder yen mot 21,6 milliarder yen i fjor.

Selskapet skal i september lansere et online abonnementbasert spillprogram på linje med det Sony har for Playstation og det Microsoft har for Xbox. Dette forventes å bidra til en solid vekst mot slutten av året og inn i neste år, som følge av dette faller forholdet mellom pris og inntjening fra 21 for inneværende år til i underkant av 17 for neste år.

Sony leverte gode tall drevet av god utvikling for Playstation, elektronikkprodukter (spesielt kameraer), og for semiconductordivisjonen som følge av sterk etterspørsel etter Sonys bildesensor som brukes i smartphoner.

Dette er en spennende del av Sony som vi har skrevet om tidligere. Smarttelefoner fortsetter imidlertid å være et problem for Sony, denne divisjonen tapte 10,8 mrd yen (800 mnok) i kvartalet og forventes å tape 30 milliarder yen for året. Sony advarte også om at de skal ha en nøye gjennomgang av divisjonen og at tapene kan bli større.

Sony avsluttet sitt skatteår forrige kvartal og rapporterte sitt beste resultatet i selskapets 72 årige historie. Selskapet forventer omtrent samme resultat neste år justert for engangseffekter og valutasvingninger. Sony handles til en justert PE på 16 for både inneværende og neste år.

Gjødselsselskapet CF industries fulgte kanskje litt i fotsporene til Yara, som er en aksje som har utviklet seg sterkt i Norge de siste ukene, og var opp mer enn 10% etter å ha rapportert en EPS på 0,62 USD mot ventet 0,45 USD. Selskapet rapporterte også at på relativ basis hadde de blitt mer konkurransedyktige som følge av utviklingen av naturgass i Nord-Amerika sammenlignet med Europa og andre deler av verden.

Vi har allerede kommentert at et av våre kinesiske porteføljeselskaper Geely hadde en svak uke. Det samme var tilfelle for de to konsumaksjene Midea og Gree Electric som begge falt over 10% knyttet til den økende usikkerheten omkring Kina. Vi ser at p.t. er kursutviklingen negativ, men våre fundamentale syn på disse aksjene er uendret og vi ser frem til at Gree og Midea skal presentere tall i slutten av måneden.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.