AT&T´s styreformann: «HBO er Tiffany og Netflix er Walmart.»

Kommentaren falt på en investorkonferanse i New York i dag. Med dette mente han å si at HBO er premiumsleverandøren av de to film- og tv-serieleverandørene.

AT&T var frem til 70 tallet monopolist på det amerikanske telekom-markedet akkurat slik Telenor var i Norge. I 1982 ble selskapet tvunget til å splitte seg i flere deler av konkurransehensyn. I 2015 forsvant AT&T ut av Dow Jones indeksen, kursen var da 33 dollar, litt over der den ligger i dag. AT&T ble erstattet av ingen ringere enn Apple. Det er vanlig at Dow Jones selskaper i «eldre» industrier blir erstattet av selskaper i fremvoksende «nye» industrier. Det som ofte da skjer er at i det neste året er det selskapet som forsvinner ut av Dow Jones, det som har den beste aksjekursutviklingen. Det skjedde også i dette tilfellet, men etter det første året utenfor Dow Jones har det gått tyngre for AT&T aksjen.

Det er hovedsakelig fire spillere på det gamle telefonimarkedet i USA; AT&T, Verizon, T-Mobile og Sprint. Den harde konkurransen mellom disse fire har ført til fallende telefonipriser de siste årene. Den konkurransen kan avta ettersom at T-Mobile og Sprint har blitt enige om en fusjon, men i dag kom meldingen om amerikanske myndigheter må bruke lengre tid enn ventet på å behandle fusjonen etter at det er kommet ny informasjon i saken.

For å erstatte fallende inntekter fra telefoni gjelder det å finne nye inntektskilder.  Som kjent er teleselskaper også blitt dataleverandører. For å selge mest mulig datakraft og få flest mulig kunder gjelder det å ha attraktivt innhold å formidle.  AT&T har derfor en stund tilbudt HBO gratis til sine kunder. Dette gratistilbudet ble det slutt på da de ble eier av HBO gjennom kjøpet av  Time Warner tidligere i år. Dermed har AT&T tatt et steg i retning av å bli et medieselskap. Som medieselskap er konkurrentene blant andre Comcast, Walt Disney og Netflix.

Etter kjøpet av Time Warner har AT&T blant annet rettighetene til Batman, Supermann og Game of Thrones. Neste år kommer siste sesong av Game of Thrones, men det vil ikke være slutten for Game of Thrones, populære serier blir sett på i mange år etter at de ble sendt første gang. Det vil også komme minst tre såkalte spin-offs fra Game of Thrones.

Med en aksjekurs på snaue 33 dollar og en forventet inntjening pr aksje (eps) på 3,48 dollar for i år og 3,59 for neste år, er den relativt lavt priset. Mens aksjonærer venter på siste sesong av Game of Thrones kan de glede seg over en direkte avkastning på ca 6%. Selskapet har de siste årene betalt ut rett i underkant av 2 dollar pr aksje i utbytte. Utbyttet er forventet å være rett i overkant av dette de nærmeste par årene.

 

Blogglistenhits