Sterk børsuke, økte oljepriser løfter Norge

av | 27. august 2018 | Internasjonale aksjer

En god uke i de globale aksjemarkedene. Ingen bryr seg lengre om skandalene til den amerikanske presidenten. Fokuset er at den amerikanske økonomien går bra og at den amerikanske sentralbanksjefen Powell på en tale i Wyoming fredag forsikret markedet om at styringsrentene vil bli trappet opp på en forsiktig måte.

Forrige uke var Dow Jones opp 0,5%, S&P 500 + 0,9. Europeiske børser kom sterkt tilbake Tyskland +1,5%, Sverige +1,5, Franrike +1,6%. Noe mer forsiktig i UK +0,3% der usikkerhet rundt Brexit dominerer nyhetsbildet.  Shanghai børsen hadde en sterk uke med en oppgang på 2,3%, mens Nikkei var +1,5%.

Oslo Børs var opp 2% for uken drevet av en oppgang i oljeprisen som steg 5% på ukesbasis. AkerBP steg 5,4% og Equinor 1,5%. Ellers sterk utvikling for oljeserviceaksjer Aker Solutions +5,5%, BWO +6,1%, Odfjell Drilling +10,8%, Prosafe +17,4% og Subsea 7 +5%.

Det har vært mye fram og tilbake vedrørene hvorvidt Saudi-Arabias statseide oljeselskap Aramco skal børsnoteres. Sist uke benektet Saudi Arabia at det ikke ble noe av den planlagte børsnoteringen. Et åpnere og mer offensivt Aramco som følge av en børsnotering vil være godt nytt for verdens oilserviceindustri og kan ha vært en medvirkende årsak til den gode uken for oljerelaterte aksjer. Dersom det blir noe av den planlagte børsnoteringen neste år, kan det være med på å drive oljerelaterte aksjer høyere i tiden fremover

I tillegg til den økte oljeprisen dro Prosafeaksjen nytte av at Q2 tallene ble bedre enn ventet. Selv om ting ser bedre ut for Prosafe har fortsatt selskapet mye gjeld i forhold til underliggende kontantstrøm slik at risikoen er betydelig i aksjen.

Subsea rapporterte om en ny stor kontrakt estimert til mellom 150 og 300 millioner dollar fra en ikke navngitt kunde.

Et selskap som også rapporterte tall var offshorerederiet Solstad Farstad. Her er det imidlertid klart at selv om markedene er i bedring er den finansielle situasjonen fortsatt svært krevende Aksjen var ned 10% på ukebasis.

Kongsberg Gruppen rapporterte også tall. De rapporterte bedre enn ventede tall samt en meget god ordreinngang. Aksjen var opp 12,5% sist uke.

Ellers også en god uke for tungvektere som DNB +3,1%, Yara +3,6%, Gjensidige +4,3%, Norsk Hydro 4,8%. Unntaket på Oslo Børs er lakseaksjene som faller etter blant annet noe skuffende volumguiding i forbindelse med de fremlagte kvartalsrapportene for selskaper som Marine Harvest og Grieg Seafood. Disse aksjene har uansett gjort det svært godt i år.

Vi kommenterte NVIDIA tallene i forrige ukes rapport og markedets umiddelbare reaksjon var å sende ned aksjen, men etter at investorer hadde fått tenkt seg om snudde aksjen kraftig og endte opp over 11% på ukesbasis.

Vi merker oss ellers at SK Hynix i Korea, som også er et halvlederselskap er opp nærmere 10%. Sør Afrikanske Naspers steg 11,3% blant annet fordi Tencent, hvor Naspers eier 31% av aksjene steg 5%. TenCent rapporterte for øvrig skuffende tall 15. august og falt betydelig i den forbindelse. I forrige uke hentet aksjen tilbake mer enn det tapte.

Som nevnt en ganske god uke for asiatiske aksjer. China Telecom var opp 7,6% etter å ha rapportert et resultat for 1 halvår på 13,6 milliarder Yuan mot ventet 13,3. Det japanske spillselskapet Nintendo steg 6,9% og det kinesiske bilselskapet Geely +7,2%.

Geely rapporterte for øvrig tall for første halvår. EPS ble på 0,73 Yuan mot ventet 0,72. Inntektene derimot var noe svakere enn ventet på 53,7 mrd Yuan mot ventet 55,7. Selskapet offentligjorde imidlertid i sin rapport at de venter å nå salgsmålet på 1,58 millioner biler for året. Forventet EPS for året er på 1,58 CNY og 2,01 for neste år. D.v.s. en PE for i år på ca 9 og 7 for neste år.

Internasjonale oljeserviceaksjer stiger også på økte oljepriser. Vi merker oss at Transocean er opp 9,5%, Ensco +10% og Technip +8,0%.

Etter en svak periode viser endelig Netflix styrke med en økning på 13,3%.  Mulig kursoppgangen har sammenheng med at Netflix fortsetter å signere anerkjente produsenter fra konkurrenter som Disney og Comcast.  Hovedfokus for Netflix er å  bygge opp best mulig innhold slik at de får stort nok antall abonnementer, når antall abonnementer er høyt nok vil selskapet begynne å fokusere mer på å maksimere inntjeningen. Det var mindre bevegelser for de andre FANG selskapene: Alphabet +1,6%, Apple -0,7%, Amazon +1,2% og Facebook +0,5%.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.