Schlumberger: Gode tall og positive utsikter

av | 19. oktober 2018 | Internasjonale aksjer

Den amerikanske oljeservicegiganten Schlumberger rapporterte i dag resultater for 3. kvartal. Fortjeneste per aksje ble 0,46 dollar mot ventet 0,43. Inntektene på like over 8,5 milliarder dollar var marginalt lavere enn ventet, men vi tror at hovedfokuset er på bunnlinjen. Sammenlignet med fjoråret er inntektene +7-8%. I førhandel er aksjen opp ca 1%.

Den Norske CEO Paul Kibsgaard sier at for første gang siden 2. kvartal 2014 vokser inntektene nå raskere internasjonalt enn i Nord Amerika. Selskapet sier at oljemarkedet er stramt selv om produksjonen fra USA øker. Dette skyldes blant annet fall i oljeeksporten fra Iran og Venezuela. P.t. er det flaskehalser knyttet til skipning av olje ut i fra en del skiferområder i USA, men dette ventes å bli løst i løpet av de neste 12-18 månedene. Etter hvert kan det imidlertid dukke opp nye utfordringer relatert til produksjon fra reservoarene. Ergo er det risiko for at produksjonen ikke ville øke like mye som de største optimistlistene tror, noe som kan tolkes positivt i forhold til oljeprisen.

Selskapet melder ellers at multiklientsalget i kvartalet var på 139 millioner dollar vs. 117 i samme periode i fjor. Inntektene fra Nord Amerika var på over 3 milliarder i kvartalet, mens internasjonale inntekter var i overkant av 5 milliarder.

Til tross for en sterkere oljepris er aksjekursen i selskapet i år ned over 10%. EPS for i år estimeres til i underkant av 2 dollar og økende til godt over 3 dollar per aksje i 2020. Historisk har aksjen vært priset til høye multipler i forhold til andre oljeserviceselskaper. Med tanke på de gode makroutsiktene og at aksjen er nærmere 30 dollar lavere enn toppnivået i 2017 fremstår aksjen som fristende med dagens kurs på i underkant av 60 dollar.

 

 

 

 

 

Blogglistenhits

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.