Nye Iphone modeller og franske velferdsprofitører

av | 16. september 2018 | Internasjonale aksjer, Norske aksjer

Forrige uke steg mesteparten av verdens aksjemarkeder. Dow Jones var opp 0,9%, S&P 500 1,2%, NASDAQ 1,4%, Oslo Børs 1,6%, Paris +1,9%, Frankfurt +1,4%, Stockholm 1,0%, London +0,4%, Nikkei hele 3,5%. Nok en gang var Shanghai unntaket med en nedgang på 0,8%, blant annet drevet av Trumps fortsatte ønske om å øke tollsatsene fra varer og tjenester fra Kina.

 

Kursen i Apple steg for uken 1,1%. Selskapet lanserte tre nye IPhone Modeller med navnene Xs, Xs Max og Xr. Disse modellene er visstnok ganske dyre, men også større enn dagens modeller. Hittil i år er Apple opp 33%. EPS for 2018 estimeres til 11,7 USD og  13,5 for neste år. Det vil si at aksjen prises på henholdsvis 19x og 17x årets og neste års inntjening.

 

 

Alibaba er for måneden ned 5,9%, men for uken opp 1,5%. Kursen falt i uken som sluttet 10 september etter at det ble kjent at grunnleggeren Jack Mae fra 2020 vil overlate roret som CEO til Daniel Zhang, men forrige uke korrigerte kursen noe opp. Zhang har tross alt et godt omdømme fra sin tid i Alibaba. Selskapets EPS estimater for 2018 har i henhold til Wall Street Journal blitt nedjustert fra 6,4 USD for 3 måneder siden til 5,67 USD i dag. Dette priser selskapet til ca. 30x ganger EPS.

 

 

Tesla som vi kommenterte på vår side for noen dager siden gjorde et aldri så lite comeback etter Elon Musk famøse Marihuana stunt på TV. Aksjen var opp 12% for uken og sluttet på i overkant av 295 USD.  Det forventes fortsatt at Tesla skal tape penger i år, men for 2019 og 2020 estimeres en fortjeneste per aksje på henholdsvis 2,55 USD og 5,75 USD.

 

 

Aksjekursen i Puma var -8,9% for uken. Kursen som i slutten av august var på over 470 Euro falt fredag til 430. Når det gjelder Puma aksjen er det viktig å være klar over at den frie flyten har økt fra 14% tidligere i år til 55%. Dette skjedde etter at Kering har redusert sin eierpost post fra 86% til 16% gjennom at aksjonærene fikk utbytte i form av Puma aksjen. Pinaultfamilien, som er største eier i Kering, eier direkte 29% av aksjene i Puma.

Nedjustering

Estimatene for 3. kvartal har blitt noe nedjustert de siste månedene og dette kan være en forklaring til kursnedgangen. Hvorfor inntjeningsforventningene til Puma antageligvis faller kan du lese om her. EPS for i år ventes til 13 EURO og for neste år 17 EURO. Det vil si at aksjen prises til 25x 2019. Tilsvarende tall for Nike er 27x og Adidas 22x.

 

 

Det franske selskapet Korian som driver alders- og sykehjem i Frankrike, Italia, Belgia og Tyskland steg 14,8% for uken etter å ha rapportert gode tall 13. september. Driftsresultatet ble på 148 millioner EURO mot ventet 137 millioner EURO. Samtidig var ledelsen optimistiske for fortsatt vekst i andre halvår drevet av nye investeringer og oppkjøp. Inntjeningen for året ventes på omkring 1,20 EURO mens aksjekursen fredag sluttet på i overkant av 33 EURO.

 

 

Vi har allerede skrevet om olje og oljeservicesektoren i forbindelse med Paretokonferansen. Riggaksjer som Transocean +8% og Ensco +16% hadde en sterk uke. I tillegg til at oljeprisen steg noe for uken bidro nok også optimistiske toner på presentasjonene i forbindelse med konferansen positivt for disse aksjene. Transocean indikerterte sågar at ratene igjen kunne nærme seg nivåer som 400 000 USD per dag innen et par år for de beste riggene.

Oppgang i vente for oljerelaterte aksjer

For øvrig var de fleste selskapene som presenterte på konferansen enige om at som følge av oljeselskapenes sterke kontantstrøm i kombinasjon med god avkastning på nye investering (økt oljepris og lavere kostnader) forventes en betydelig oppgang for oljeserviceindustrien de neste årene.

 

 

Oljeselskapet Aker BP steg 8,2% for uken. De presenterte veldig positive fremtidsutsikter og fortalte blant annet at de benytter dagens lave kostnader til å leie inn ekstra riggkapasitet. Selskapets produksjon ventes å øke sterkt i årene fremover blant annet som følge av deres eierandel i Johan Sverdrup feltet.

 

Blogglistenhits

 

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.