Aksje med PE under 10 og årlig EPS vekst siste 5 år på 15%!

23. juli 2018 | Internasjonale aksjer

Manpower, som er verdens ledende bemanningsbyrå, rapporterte fredag en EPS for 2. kvartal på 2,17 USD eller 2,35 USD hvis vi ekskluderer restruktureringskostnader på 0,18 USD. Dette er på linje med forventingene. Inntektene for kvartalet var opp 9% sammenlignet med samme periode i fjor og endte på 5,7 milliarder USD.

18% av inntektene kommer fra Nord- og Sør-Amerika. 12% av inntektene stammer fra USA, her viser inntektene et lite fall på 4,6% sammenlignet med fjoråret. Totalt er imidlertid Nord og Sør Amerika i pluss med 1,9% da underliggende vekst i de andre landene på det amerikanske kontinentet er opp hele 13%.

Manpower gjør det for tiden bedre utenlands enn i hjemmemarkedet. Sør-Europa (hovedsakelig Frankrike og Italia) utgjør hele 40% av omsetningen. Her var det en vekst på solide 14%, men justerer vi for utviklingen i EUROEN var veksten 5,8%. Utviklingen er også positiv i Nord-Europa og Asia med en vekst på henholdsvis 2,2% og 10,4% justert for valutakurs.

For neste kvartal forventer selskapet en EPS mellom 2,37 – 2,45 USD eller 2,42 – 2,50 justert for valutakurssvingninger.  På årsbasis er kursen i Manpower ned mer enn 30% selv om inntjeningsestimatene er nærmest uendret.

Dette kan skyldes at inntektene i USA har vært noe svakere enn ventet og at markedet legger uforholdsmessig mye vekt på USA som følge av at dette er hjemmemarkedet til selskapet, men som det fremgår over utgjør Europa en mye større andel av omsetningen til selskapet enn USA.

Vi finner risk/rewarden til selskapet på dagens nivå som svært attraktiv. Selskapet har en inntjeningsprofil som vi liker svært godt. EPS har steget hvert år siden 2013 fra USD 4,44 til en forventet 8,8 USD i år. Dette gir en snittvekst på 15%. På dagens kurs prises selskapet til < 10 ganger forventet 2018 inntjening. 

 

 

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.