Halvlederaksjer: Mye forskning og gode vekstutsikter

11. juni 2018 | Internasjonale aksjer

Halvlederbransjen leverer blant annet komponenter til bruk i smarttelefoner, datamaskiner, elektroniske spill og biler. Bransjen leverer også teknologien som gjør det mulig for tusenvis av ulike enheter å kommunisere med hverandre i smarte byer. Det er stor konkurranse i bransjen og aktørene er derfor avhengig av å bruke betydelige ressurser for å levere morgendagens løsninger. Det gjelder å opprettholde datakraften i stadig mindre komponenter.

Det er ventet en betydelig markedsvekst på sikt. Drevet av fortsatt økende digitalisering og internettbaserte løsninger. I tillegg ventes det en sterk økning knyttet til kunstig intelligens og maskinlæring.

I vår portefølje har vi med to selskap vi tror er godt posisjonert for denne utviklingen. Intel er markedsleder innen mikroprosessorer til tradisjonelle datamaskiner.  De bruker også betydelige ressurser på å utvikle produkter for kunstig intelligens, maskinlæring og datalagring.  Intel er av de selskaper i verden som bruker mest penger på forskning og utvikling (R&D). I 2017 brukte de tilsvarende 105 mrd kroner på forskning og utvikling. Over 3 ganger så mye som et samlet privat næringsliv i Norge!

Lam Research er markedsleder av utstyr som brukes til produksjon av halvlederprodukter og brukte 8 mrd kroner på R&D i 2017.

Veksttakten fra 2018 til 2019 vil være lavere enn den har vært de siste årene. Dette har gjort disse aksjene noe upopulære, men vi forventer at veksten etterhvert vil øke.

Aksjer & Sånt synes derfor at dagens prising er fristende. Intel prises til ca. 14x årets inntjening. Resultatene har økt med mer enn 50% siden 2015. Lam Research prises til 11x årets inntjening, mens fortjeneste per aksje (eps) har tredoblet seg fra 2015.

Se mer detaljer i vedlagte PDF rapport

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/06/Halvleder-Juni-11-2018.pdf


Company Applied M Intel Lam Res. Micron MKSI Nvidia SK Hynix Texas Inst.
Currency USD USD USD USD USD USD KRW USD
Last quote 50,8 54,8 204,4 61,5 113,5 247,7 95200 110,8
Mcap USDbn 54 265 33 68 6 150 64 109
PE 17E 15,6 15,8 20,5 13,9 19,0 53,0 6,3 25,9
PE 18E 11,1 14,3 11,7 5,3 13,5 31,2 4,8 20,2
EPS Growth 15-19E %: 30,9 11,6 28,2 31,6 32,7 51,1 25,9 17,1