Vi tar gevinst i Halliburton. Ny aksje inn er franske Compagnie Plastic Omnium. En annen taper aksje fra 2018. Mer om den senere.

Halliburton er opp i overkant av 14 % i dollar i år. Avkastningen blir et par prosent mindre i norske kroner. Aksjen virker billig og har god eksponering både mot oljeproduksjon både onshore og offshore, men faller oljeprisen litt tilbake kan aksjen også fort falle. Et annet problem med Halliburton er at de har omlag 10 milliarder dollar i gjeld. Det er kanskje litt mye dersom man får både renteoppgang i USA og oljeprisnedgang de neste årene.

Oljeprisen

Vi er fornøyd med avkastningen i Halliburton siden vi ikke er overbevist om at det ikke er noe mer enn «dead cat bounce» i oljeprisen. Det var en grunn til at oljeprisen falt så mye ifjor. Verden er ikke forandret selv om vi er i nytt kalenderår. Oljeprisen er også i øvre del av det intervallet vi ser for oss for året. Generelt vil vi uansett forsøke å ha minst mulig oljerelaterte aksjer blant våre globale valg siden det globalt er flere alternativer til oljerelaterte aksjer enn det er på Oslo Børs. Grunnen til at vi allikevel tok den inn, var at det voldsomme fallet i oljeprisen og oljerelaterte aksjer i fjerde kvartal 2018 ga en god kortsiktig mulighet.