Gigantene ikke så dyre

20. juni 2018 | Internasjonale aksjer

Vi har sett på prising og kursutvikling for verdens største selskaper innen deres respektive sektorer. Innen finans er Berkshire Hathaway selskapet med høyest børsverdi. Siden Berkshire Hathaway er et investeringsselskap har vi også tatt med JP Morgan som er nr 2 på listen og den banken i verden med høyeste verdi. Vi har også tatt med Microsoft og Apple som er to av de teknologiselskapene med størst markedsverdi.

Følgende selskaper er inkludert: Amazon, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Nestle, JP Morgan, Berkshire Hathaway B, Johnson & Johnson, Boeing, NextEra Energy, DowDupont og AT&T.

Gjennomsnittsavkastningen for disse selskapene er så langt i år på 4,3%, men tar vi bort Amazon som er opp 48% er snittet for de øvrige nærmere 0. Hvis vi ser på de 230+ selskapene som inngår i vårt internasjonale univers er avkastningen også for disse omkring 0 både hvis vi bruker gjennomsnitt og medianen.

Ser vi på perioden fra 1. januar 2017 og frem til idag er de tolv utvalgte aksjene i snitt opp med 40,4% eller 32,1% hvis vi ser bort i fra Amazon. For vårt totale univers er snittet i denne perioden på 30%, mens medianselskapet bare er opp 18%. Vi kan derfor si at disse store selskapene har gjort det relativt bra.

Når det gjelder prisingen drar Amazon opp snittet fordi den prises til 140 ganger forventet 2018 inntjening. Ekskluder vi Amazon er snitt PE på under 18, mens medianen er på ca 16. Selskaper som Apple og Johnson & Johnson kan kjøpes på 15-16 gangeren inneværende års inntjening. Nestle på 21 x og Exxon Mobil på 16x handles på linje med henholdsvis Orkla og Equinor. Selv om veksten i de fleste av disse gigantselskapene ikke er den største er ikke prisingen skremmende høy.


Selskap Sektor KURS * Market Cap USDbn Avkastning YTD PE 18 EPS vekst**
Amazon Konsum 1734,8 842 48,3 % 204,3 65,3 %
Apple Teknologi 185,7 914 10,5 % 16,3 6,3 %
Microsoft Teknologi 100,9 775 18,4 % 27,6 8,4 %
Exxon Mobil Energi 80,7 341 -1,6 % 16,8 4,0 %
Nestle* Konsum 74,3 230 -8,5 % 21,1 6,5 %
JP Morgan Finans 107,6 366 1,6 % 12,3 10,2 %
Berkshire Hathaway B Finans 287K 474 -3,7 % 16,4 4,8 %
Johnson & Johnson Helse 122,6 328 -11,7 % 15,1 6,7 %
Boeing Industri 341,1 199 17,1 % 21,9 19,9 %
NextEra Energy Forsyning 163,0 77 5,1 % 21,0 7,9 %
DowDupont Materialer 66,4 154 -6,3 % 16,1 -3,6 %
AT&T Telekom 32,4 237 -16,7 % 9,3 5,5 %
Median 0,0 % 16,6 6,6 %
Snitt 4,4 % 33,2 11,8 %

Kurser per 19. juni 2018 brukt

* kurs Euro, konsum nødvendighetsgoder (ikke varige-goder).

** årlig vekst 2015 – 2019

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.