Ensco: Riggaksje med god oppside

av | 26. september 2018 | Internasjonale aksjer

Vi har tidligere denne uken kommet med en rapport på Borr Drilling og kommenterte i den forbindelse det amerikanske riggselskapet Ensco. Ensco er et av verdens største riggselskaper med en børsverdi på over 3,5 milliarder dollar.

 

De har i dag en flåte bestående av:

 

21 premium jackups herav et nybygg med leveranse i 2019

 

 

13 stk 6. generasjons drillship hvorav to nybygg hvorav et leveres i 2019 og et i 2020

 7 stk 5. generasjons halvt nedsenkbare borerigger av den såkalte 8500 serien

 De har også 14 eldre jackups og 3 eldre flyter rigger

 Selskapets ordrebok og kontraktsportefølje er ganske beskjeden og markedet er for tiden relativt svakt. Inntjeningen forventes derfor å være lav de neste årene med en årlig EBITDA på i underkant av 300 millioner dollar.

Gjeld:

Med en børsverdi på i overkant av 3,5 milliarder dollar og en gjeld på ca. fem milliarder dollar er selskapet relativt gearet . Fordelen er at det er lenge til gjelden forfaller. Sett bort i fra 129 millioner dollar som forfaller i 2020, forfaller den resterende gjelden i 2024 og senere.

 Med et marked i bedring er det store spørsmålet hvordan riggverdier og riggrater er når markedet er tilbake på mer normale nivåer. I tabellen under har vi tatt utgangspunktet i situasjonen ved slutten av 2020. Da antar vi at alle riggene er levert og at markedet er mer normalisert.

 Dagens aksjekurs impliserer en verdi per rigg ved slutten av 2020 basert på våre antakelser: 6G drillship USD 369m, Premium Jackups og 5G semi på USD 123m. Dette utgjør ca . 60% av nybyggingsparitet og er en del billigere enn Borr Drilling som i dag prises på nærmere 160 mill USD per jackup.

 Antar vi verdier på 525 USDm per 6G rigg og 175 USDm per jackup og 5G semi har vi en oppside på nærmere 100% i løpet av to år. Vi vil understreke at det i markedet fortsatt er svært stor overkapasitet, men fortsetter dagens høye oljepris er det grunn til at tro at markedet bedrer seg betydelig fra dagens nivå.

 

 

Blogglistenhits

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.