Ensco: Kvartalsrapport godt mottatt

26. juli 2018 | Internasjonale aksjer

Riggselskapet Ensco rapporterte en EPS for 2. kvartal på USD 0.35 justert for 5 cent i engangseffekter mot ventet 0,33 USD. Inntektene for kvartalet ble på 458 mill. USD mot ventet 453 millioner.

Ensco er et av verdens største riggselskaper med en flåte bestående av 13 x 6 generasjons ultradypvannsrigger. 8x 5 generasjons dypvannsriggser, 22 moderne jackup rigger og 18 eldre rigger (14 jackups og 4 flytere). Inntjeningen forventes å forbli svak en periode fremover, men gradvis ventes oljeselskapenes økte inntekter å bidra til økt etterspørsel av rigger. Ensco har en av de mest moderne flåtene i bransjen. De har en del gjeld, men forfallsstrukturen er langt frem i tid.

Børsverdien til selskapet er på ca 3 milliarder dollar. Netto gjeld er på omkring 5 milliarder dollar. Det gir en selskapsverdi på 8 milliarder. En skjønnsmessig fordeling av riggverdiene tilsvarer en implisitt prising på i overkant av 300 millioner dollar per 6G rigg. Dette er ca. 50% av hva nybyggingsverdiene var da offshoremarkedet var sterkt i 2013/14.

Fortsetter oljemarkedet å styrke seg bør dette etterhvert bidra til økte rigginntekter og verdier. I et sådant scenario er oppsiden i Ensco betydelig.

I perioden 2013-15 tjente Ensco mellom 5 og 7 dollar per aksje. Noe som er på linje med dagens aksjekurs. Antall aksjer har økt med 50%, men samtidig har Atwood blitt fusjonert inn i selskapet.

I forbindelse med kvartalsrapporten rapporterte Ensco to nye flyter kontrakter og fem nye jackup kontrakter. Dette inkluderer blant annet en 100 dagers kontrakt for 5G riggen Ensco 8503 i USGoM og en ti måneds kontrakt for jackupen Ensco 115 i Thailand. Det er dessverre begrenset med info om ratene i dagens marked, men på generell basis med dagens lave utnyttelsesgrad er inntjeningen fortsatt svak.

Foreløpig reagerer markedet positivt på Ensco rapporten og aksjen er opp omkring 5%.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.