Celgene: Spennende farmasiselskap med gode forskningsresultater

26. juli 2018 | Internasjonale aksjer

Celgene er et amerikansk farmasiselskap som produserer medisiner mot kreft og inflamatoriske lidelser. På torsdag vil selskapet rapportere resultater for 2. kvartal. Det er ventet en fortjeneste per aksje på 2,11 USD mot 1,82 USD i samme kvartal i 2017 og 2,05 USD i 1. kvartal.

Revlimid® er selskapets viktigste medisin som brukes i behandlingen av benmargskreft og for pasienter som har gjennomgått benmargstranspaltasjon. I 2016 og 2017 utgjorde inntekter fra salg av Revlimid® over 60% av inntektene. Revlimid® er i utgangspunktet patentbeskyttet til langt ut på 2020 tallet, men noen mindre «copycatselskaper» forsøker via rettslige skritt å få tilgang til dette markedet tidligere.

Uansett er selskapet avhengig av etter hvert å erstatte inntektene fra Revlimid® med nye produkter. Et produkt det har vært knyttet store forventinger til er multippel sklerose medisinen Ozanimod®, men her fikk selskapet et tilbakeslag i vår da amerikanske helsemyndigheter påpekte at selskapets patentsøknad for dette produktet var mangelfullt. Dette betyr at det i beste fall vil ta lengre tid før dette produktet kommer på markedet. Ozanimod® estimeres å kunne bidre med 5 milliarder USD i årlige inntekter, mens inntektene fra Revlimid® i år estimeres til 9,5 milliarder USD.

Selskapet bruker betydelige ressurser på forskning og hadde i 2017 nærmere 6 milliarder USD i R&D utgifter. I tillegg har selskapet også en sterk balanse og kjøpte tidligere i år immunforsvarsmedisin  selskapet Juno for 9 milliarder dollar. Produktporteføljen fra dette selskapet ventes å bidra med ca. 3 milliarder dollar i årlige inntekter fra og med 2020.

I hovedsak takket være Revlimid® har selskapets EPS økt fra i underkant av 3 dollar per aksje til ventet over 8 dollar i år og mer enn 10 dollar neste år. Lykkes selskapet med nye produkter som Ozanimod® og at oppkjøp av selskaper som Juno bør denne inntjeningen kunne opprettholdes og muligens også økes.

I forhold til andre farmasiselskaper har kanskje CELGENE en noe smal portefølje, men selskapet har historisk gode forskningsresultater og har i tillegg balanse til å vokse gjennom oppkjøp. Med dagens priser på 10x 2018E EPS og 8x 2019 finner vi prising attraktiv.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.