Fra 97-98 og frem til milleniumsskiftet gikk aksjemarkedet, og spesielt teknologiaksjer sterkt, super sterkt. Det var tro på nye tider, med nye selskaper som skulle endre verden. Mange av disse selskapene er borte i dag, men noen eksisterer ennå. Noen av disse har endret verden litt. Amazon har for eksempel bidratt til at vi handler på en ny måte. Så kanskje var ikke aksjemarkedet alt for dumt i årene frem mot IT-krakket i år 2000, selv om det nok føltes slik etter at IT-bomben smalt høsten 2000.

I 1997 gikk Amazon på børs til en emisjonskurs på 18 dollar. Den gikk opp opp mot nærmere 100 dollar før det smalt i år 2000. I 2001 da en enda verre krise eller rettere sagt katastrofe skjedde i september 2001 var det mulig å kjøpe aksjene i det som da var en Internettbokhandel for under 6 dollar. I dag kan det meste handles gjennom Amazon og selskapet står for 40% av all netthandel i USA. Aksjekursen er 1800$  selv om netthandel ennå ikke like stort som hva de største optimistene så for seg at det skulle være i 1999.

I USA i år 2000 stod detaljhandel på nett for under 1% av detaljhandelen, mens tilsvarende tall for 2017 var 10%. En sterk vekst, men det foregår altså mye detaljhandel utenom nettet og fortsatt står andre aktører enn Amazon for 96% av detaljhandelen. Mat handles ikke mye på nett. Ser man på detaljhandel utenom mat er nettandelen av totalt salg betraktelig høyere. Det betyr uansett at det fortsatt er markedsandeler å ta for Amazon og at det er muligheter for andre selskaper/aksjer til å selge sine detaljhandelsvarer. Så kanskje er det ikke altfor stor grunn for amerikanske myndigheter å bekymre seg for at Amazon er blitt for store riktig ennå.

Amazons grunnlegger Jeff Bezos motto er at dine marginer er min utfordring. Dette har gjort at selskapet har vokst med å selge varer til lave marginer. For å oppnå virkelig god lønnsomhet er de derfor avhengig av videre vekst. Etter 20 år på børsen tjener de fremdeles ikke mye penger på netthandel, men til gjengjeld tjener de godt på internett-tjenester i skyen. Forvaltere som ikke klarer å holde tritt med indeks på grunn av Amazon er kanskje ikke så glade i Amazon, og Trump er det kanskje ikke siden Bezos eier Washington Post. Enn så lenge har i hvertfall forbrukerne tjent på selskapets aggressive vekst.

Aksjen er i år opp nærmere 50%, noe som samsvarer med endring i inntjeningsestimatene. Ved begynnelsen av året var det ventet en EPS (inntjening pr aksje) for 2018 omkring 8 USD mens det i dag forventes over 12 dollar. Med dagens aksjekurs tilsvarer dette en PE på nærmere 150 som tilsier at det fortsatt er store vekstforventninger reflektert i kursen.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.