Fortsatt oppgang og nytt oppkjøp i farmasi/biotech

Vanskelig å si hvorfor aksjemarkedet går så sterkt, men at Trump sier samtalene med Kina går bra og nytt oppkjøp av kreftmedisinselskap kan være to av forklaringene.

Hvorfor er kreftaksjer i skuddet?

Kreft er ikke noe hyggelig vekstområde akkurat, men like fullt et vekstområde. Resesjon eller ikke, etter hvert som verdens befolkning blir eldre vil en stadig større andel av verdens befolkning få kreft. Dette er fordi at jo eldre du er, jo større er sannsynligheten for at du skal få kreft.

Takket være forskningen har kreft blitt mulig å kurere i mange tilfeller, faktisk i to av tre tilfeller i Norge. Statistikken er dårligere i fattige land. Det forskes mye på kreft, men til tross for at kreft er den sykdommen det forskes mest på er det fremdeles mye å gjøre. Med stadig flere kreftpasienter er behovet for nye medisiner   økende. Mange bedrifter satser av den grunn på kreftforskning. Store farmasi- og biotechselskaper bruker gjerne 30% av omsetningen sin på forskning.

Oppkjøp

I forrige uke kommenterte vi at Celgene, som forsker og produserer blant annet kreftmedisiner, ble kjøpt opp av Bristol Myers.  Celgene kursen hadde før kjøpet mer enn halvert seg det siste året. Vi kommenterte også at fall i aksjekursene gjorde oppkjøp mer sannsynlig. I går offentliggjorde Eli Lilly kjøpet av kreftmedisin produsenten Loxo Oncology til en oppkjøpspremie på 68% på siste kurs, men kun 25-30% over høyeste Loxo kurs i fjor.

Merck

Aksjen gikk bra i fjor, men har ikke vært med på oppgangen så langt i år. Merck har hatt negativ vekst i omsetning og inntjening siste fem år, men selskapet har truffet med sin satsing på kreftmedisinen Keytruda. I 2017 stod Keytruda med 3,8 mrd usd for rett over 10 % av den totale omsetningen til Merck. I tredje kvartal 2018 vokste salget av Keytruda med 80% i forhold til 3. kvartal 2017.

Keytruda

I 2024 er omsetningen av Keytruda ventet å komme opp i hele 12,7 millarder dollar, og vil dermed bli en stadig viktigere del av Merck.  Inntjeningen til Merck pr aksje er som en følge av dette ventet å vise en sterk vekst de neste årene. Merck hviler ikke på laurbærene etter suksessen med Keytruda og brukte med 9,5 milliarder doller på forskning og utvikling i 2017. Det vil si mer penger på forskning enn all forskning i Norge til sammen.

Bristol Myers

Bristol Myers som kjøpte Celgene er en av Mercks største konkurrenter på kreftmedisin med produktet Opdivio. Omsetningen av Opdivio er ventet å gå fra 5,7 mrd usd i 2017 til 11,2 milliarder i 2024.