ABB er et teknologisk ledende industriselskap og blant verdens ledende innen vekstområder som industriroboter og industriell automatisering.

ABB har levert stabilt gode resultater de siste 10-15 årene. Selv i forbindelse med finanskrisen i 2009 leverte selskapet anstendige tall.

Aksjekursen har i forbindelse med den senere tids uro falt til under 180 SEK etter å ha vært over 220 SEK tidligere i år. Kursutviklingen både i år og siste 5 år har vært relativt på linje med konkurrentene  Siemens og Schneider.

ABB prises til ca 13x 2018 inntjeningen, mens Siemens og Schneider prises til henholdsvis 16x og 15x.

I henhold til forventningene til analytikerne ventes ABBs EPS å øke fra 13 SEK i år til over 17 i 2020. Drivkraften bak dette er fortsatt god økonomisk vekst som vil løfte topplinjen samt at marginene ventes å øke fremover på bakgrunn av økt volum. Ordreinngangen i selskapet har vært bra i det siste og er hittil i år opp over 8% sammenlignet med fjoråret.

Risikoen er den usikre makrosituasjonen. BNP og industriproduksjonen har vokst med 3-4% årlig i flere år, men den siste tids internasjonale uro med handelskrig og økende inflasjonsfrykt har skapt tvil om at denne veksten kan fortsette.

Aksjen fremstår etter den siste tids kursfall som rimelig. Skulle selskapet oppnå de forventede resultatene bør oppsiden være betydelig. Samtidig har historien vist at de har evnet å levere anstendige resultater i svakere markeder. Et annet moment med aksjen er at en eventuelt spin-off  av kraftnettdivisjonen kan bidra til å løfte prisingen, men det kan vise seg å være en krevende prosess å kvitte seg med den.

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/10/ABB-report-october-31.pdf