10 aksjer som har betalt utbytte i minst 120 år

30. mai 2018 | Internasjonale aksjer

I følge forfatteren av boken «The Intelligent Investor» Benjamin Graham bør den konservative investor kun investere i aksjer som har betalt utbytter i minimum de siste 20 årene. Benjamin Graham er for de som ikke klar over det forbildet til investorguruen Warren Buffet.

Med tanke på investorer med bakgrunn fra Norge blir da utvalgsrommet relativt begrenset, eller null og niks. Går vi til USA vil vi se at det er flere aksjer som har betalt utbytte i meget lang tid. I en artikkel i «The Motley Fool» fra mai 2017 trekkes frem ti selskaper som har betalt utbytte i mer enn 120 år.

Her inngår kjente selskaper som Coca-Cola, Procter & Gamble og Exxon Mobil. Vi har også farmasigiganten Eli-Lilly, verktøyselskapet Black & Decker og Colgate Palmolive. Oversikt over selskapene finnes på tabell under.

Disse ti selskapene prises i snitt til 18 ganger forventet 2018 resultat og gir en snitt direkte avkastning på i underkant av 3%. Vi tar da utgangspunkt i utbetalt utbytte for 2017.

Ser vi på det siste året har ikke disse aksjene vært med på noen børsfest med tanke på avkastningen. Siden slutten av 2016 har disse 10 aksjene gitt en avkastning inkludert utbytte på 4%, mens de i snitt er ned 7% hittil i år. Til sammenligning er S&P 500 opp med 20% siden slutten av 2016 og hittil i år opp 1%.

Dette skyldes nok at vekstaksjer innen teknologi og konsum som for eksempel Amazon og Apple har levert gode resultater og vist en god utvikling. Den relativt dårlige utviklingen kan ha gjort disse mer tradisjonelle selskapene mer attraktive, men her er det viktig å vurdere selskap for selskap.

Se mer detaljer i vedlagte PDF rapport.

http://aksjerogsaant.no/wp-content/uploads/2018/05/Vedlegg-artikkel-9-om-utbytteaksjer.docx.pdf