Norge

Oslo Børs var ned 0,7% forrige uke, mens verdensindeksen var opp 1,85%.

Vår norske portefølje var uendret til tross for børsnedgangen.  En kursoppgang på 14,7% i BW LPG var hovedforklaringen til porteføljeoppgangen. Kursen i BW LPG gikk opp som følge av ny DNB analyse. Som følge av rateoppgang forutsetter DNB nå at ratene for VLGC’s blir 24 000 dollar i snitt i 2019. En betydelig økning fra deres tidligere estimater på 18 000 dollar. Samtidig økte de kursmålet i aksjen fra 34 til 40 kroner.

Noe svakere oljepris dro ned Odjell Drilling med 5,0%. Subsea7 og AkerBP falt begge med 1,7%.

Orkla falt 3,6% etter svakere resultater enn ventet for kvartalet og forsiktig guiding.

DNB leverte gode resultater for 2019 og foreslår et utbytte på 8,25 kroner per aksje. En oppgang i fra 2017 på hele 16%.

Verden

Det var stort sett en god uke for vår globale portefølje. Porteføljen endte uken med en oppgang på 2,19%. Dette var hovedsaklig som følge av en svekkelse av kronen. Kronen falt antageligvis som en følge av lavere oljepris i forrige uke.

Det var en solid performance for sju av åtte aksjer i porteføljen, men den franske bildelprodusenten Plastic Omnium falt 10% forrige uke. Det kan ha vært flere årsaker til fallet.  Trump kom igjen med tolltrusler til europeiske produsenter av biler og bildeler.  I tillegg var det svake tall og heller labre fremtidsutsikter fra Daimler og andre bilprodusenter. Franskmennene selger bildeler til bilprodusenter over hele verden, og er slik sett godt geografisk diversifisert, og ikke avhengig av utviklingen til noe spesielt merke.

Plastic Omnium leverer tall torsdag denne uken. Det blir spennende å se om tallene blir like svake som den nåværende aksjekursen indikerer de skal være. Selskapet merker selvsagt svak vekst i bilsalget.  Det vil nok reflekteres i tallene, men kanskje ikke fullt så mye som aksjekursen indikerer.

Ellers var det oppgang for de 7 andre aksjene i vår globale portefølje. Best gikk Tractor Supply som steg i overkant av 6%. Oppgangen kom nok som en følge av et overdrevent fall på 5% 31. januar. Fallet kom etter at detaljhandelsselskapet la frem bedre enn ventet tall for fjerde kvartal,  men samtidig var selskapets ledelse noe forsiktige da de samtidig ga investorene informasjon om hvordan de tror 2019 tallene blir.

For uken som kommer vil i tillegg til Plastic Omnium også Tripadvisor legge frem tall. Tripadvisortallene kommer på onsdag