Januar er ofte en god måned i aksjemarkedet. En måned hvor fjorårets taperaksjer og sektorer ofte får fornyet tillit for en lengre eller kortere periode. I år har oljeprisen fått en pangstart på året etter å ha lagt bak seg sitt dårligste kvartal siden 2014 med en nedgang på over 30%. Oljeprisen har dratt med seg Oslo Børs og vår oljetunge norske portefølje opp henholdsvis 3,7 og 5,9%.  Spesielt utmerket Aker BP seg positivt  med en oppgang på hele 12,4% første uke i det nye året.

Oppgang også for globale aksjer uken sett under et, men ikke så sterk som i Norge. Året har fortsatt der fjoråret sluttet, med en skyhøy volatilitet. Resultatvarselet til Apple bidro i høyeste grad til de store svingningene.

Allikevel; Opp 1% for verdensindeksen så langt, mens våre globale aksjer har steget 0,6% i likhet med S&P 500 indeksen. Den eneste oljerelaterte blant våre globale favoritter, Halliburton, var den sterkeste blant disse med en oppgang på 6,5%.

http://aksjerogsaant.no/aksjer/portefolje/