Markedet forrige uke

Nye tariffer på varer USA importerer fra Kina ga nedgang på verdens børser i forrige uke. Amerikanske aksjer klarte seg allikevel stort sett greit med S&P 500 ned 2,5%. I USA gikk handelskrigen hardest utover FAANG aksjene. De falt 4,5%. Nedgangen ble ledet av Apple som falt over seks prosent. FAANG aksjene er allikevel opp 28,5% for året. Aller best har Facebook gjort det med en oppgang på nær 50%.

Emerging markets indeksen fikk hard medfart av oppblussingen av handelskrigen og falt i overkant av fem prosent. Oslo Børs var kun ned 1,1%. Olje- og kobberprisen tok ikke de nye tariffene så tungt og var henholdsvis uendret og ned snaue 2 prosent forrige uke.

Norsk portefølje

Seks av åtte aksjer i aksjer&sånts norske portefølje var ned. Mest av alle falt Subsea 7. Aksjen var ned nesten 5%. Estimatene for årets inntjening har kommet ørlite ned etter selskapets resultatfremleggelse, mens inntjeningsestimatene for neste år er skrudd opp med ca fem prosent. Siden oljeprisen holdt seg forrige uke, forventet inntjening for selskapet neste år steg, samtidig som aksjen falt fem prosent forrige uke, kan Subsea 7 fort slå tilbake denne uken.

Til tross for at seks av åtte aksjer var ned, falt porteføljen kun med 0,5%. Vår norske portefølje slo med det hovedindeksen med ca 0,6 prosent. Årsaken til den gode porteføljeutviklingen var at Orkla steg åtte prosent etter å ha lagt frem gode tall. Orklas driftsinntekter steg med 4,8% i første kvartal. Inntjening pr aksje steg med 21%.

Global portefølje

Porteføljen falt  2,8% forrige uke. Nøyaktig det samme som verdensindeksen. Mest falt Emerging markets etf«en EEM. Den var ned fem prosent, mens den emerging markets eksponerte banken Citigroup var ned nesten fire prosent.  Eneste aksje som var i pluss var Hormel Foods. Matprodusenten var dog bare ørlite i pluss. Selskapet er ment å være et defensivt innslag i porteføljen. Det er også Ahold. Ahold var allikevel ned 3,3 prosent i forrige uke.

Renter

Lange renter falt over hele verden etter nye amerikanske tariffer på kinesiske varer. Yielden på den amerikanske ti-åringen falt fra 2,52% til 2,47% mens yielden på to-åringen falt fra 2,34% til 2,25%.  Yielden på ti-åringen i Tyskland falt dramatisk fra 0,03 til -0,04.  Årsaken er at Tyskland eksporter, til tross for at de er en mye mindre økonomi enn USA, omtrent like mye til Kina som USA gjør. Landet er derfor mer avhengig av den økonomiske utviklingen til Kina enn hva USA er.

Det var også positiv utvikling i handelskrigen forrige uke . Kina svarte ikke på USA sine tarifføkninger i forrige uke slik de har gjort tidligere, men møtte til nye forhandlinger på torsdag og fredag i USA.  Det betyr at det fremdeles er håp for at dette kan løse seg i nær fremtid*.  En løsning vil gi økte vekstforventninger og høyere renter antageligvis. Handelskrigen kan også bidra til at rentene i USA ikke blir satt like mye ned som de ellers ville blitt gjort dersom handelskrigen fortsetter og fører til fallende global vekst. Årsaken til det er at tariffene kan gi økt inflasjon i USA,og da kan det bli vanskeligere for FED å sette ned renten.

  • Det håpet er blitt noe mindre nå etter at Kina svarte denne uken med å legge toll eller en tariff på amerikanske varer til en verdi av 60 milliarder dollar.

.