Oslo Børs og oljeprisen fortsatte oppgangen forrige uke.  Prisen på Brentolje har økt fra 54 dollar per fat til over 61 dollar, dette har vært med på å løfte olje- og oljerelaterte aksjer.

Utvalgte norske aksjer

I vår norske portefølje er 3 av 8 aksjer oljerelaterte. Alle disse er betydelig opp. Subsea  er opp 12,2%,  Aker BP +17% og Odfjell Drilling er opp nesten 30%. Riggselskapet tok levering av sin siste rigg DeepSea Nordkapp fra Samsung verftet i Korea sist uke og steg 15,8% for uken. Riggen vil i andre kvartal starte på en to års kontrakt med Aker BP til en rate på 325’ dollar per dag. Aker BP har opsjoner på ytterligere to år.

Kongsberg Gruppen

En annen aksje som gjorde det bra forrige uke var Kongsberg Gruppen. DNB, som var en av tilretteleggerne i fjorårets emisjon, gjenopptar dekningen med et kursmål på NOK 165 kroner. Selskapet gjennomførte i fjor høst en emisjon hvor antall aksjer ble økte med 50%. Provenyet ble brukt til å kjøpe den maritime delen til Rolls-Royce. Dette er et «turn-around» case som p.t. har negativ inntjening. Dette gjør at estimatene til KOG går betydelig ned for 2019, mens det ventes at inntjening vil gradvis bedre seg fra 2020. EPS anslås til ca. 4 kroner i 2019 økende til 9 kroner i 2020.

Den norske porteføljen steg 3,3% siste uke og er hittil i år opp 9,4%.

Dette er mye bedre enn indeks, men det er over et veldig kort tidsrom og i en veldig spesiell måned i aksjeåret. På grunn av «januar-effekten» gjør fjorårets taperaksjer ofte det sterkt i starten av det nye året. Mye rart er opp i begynnelsen av året. Vi tar derfor ikke av etter en god start på året.

Oljeprisen falt 38% i fjerde kvartal 2018 og har fått en rekyl opp i år. Vi er skeptiske til ytterligere oppgang i oljeprisen fremover og har kun valgt aksjer som vi tror vil klare seg fint med en oljepris noe lavere enn dagens nivåer. Les mer om vårt syn på oljeprisen her.

.

Globale aksjer

Blant våre åtte utvalgte globale selskaper finner vi Haliburton, en av de store taperaksjene blant S&P 500 aksjene i 2018. Haliburton falt hele 45% i fjor, men følger oljeprisen opp og har gått nesten 16% så langt i 2019.

Retail (detaljhandel)

Forbruk står for en vesentlig del av den amerikanske økonomien. En drøss med retailselskaper leverte resultater i forrige uke. Noe bra og noe dårlig, men generelt var det lite i de tallene som ble lagt frem som tyder på noen betydelig svekkelse i den amerikanske økonomien.

Trenden er ikke overraskende at selskaper med stor eksponering mot kjøpesentre gjør det dårlig, mens selskaper med mer onlineeksponering gjør det bedre. Macy`s som driver mange high-end varemagasiner ala Steen & Strøm rapporterte om 1,1% oppgang i november- og desembersalget. Macy raste på meldingen og er ned 15% i år. Kohl`s og Target falt også etter at selskapene leverte salgstall for november og desember. Fallene kom til tross for at guidingen ble hevet eller bekreftet samtidig som begge selskapene solgte noe mer enn ventet i november og desember.

Lululemon og Tractor Supply

Vi har to retailaksjer i porteføljen med Lululemon og Tractor Supply. Begge har hovedsaklig eksponering mot Nord-Amerika, men ca 20% av salget til Lululemon er i Asia. Selskapene tjener begge derfor på en relativt sterk amerikansk økonomi og en relativ sterk dollar. Dollaren har så langt i år svekket seg.

Lululemon sports- og fritidsklærprodusenten har 70% av omsetningen via andres kles- og sportsbutikker. Resten er enten i egne utsalg eller online. Aksjen var opp 2,8% i uke 2.

Tractor Supply selger kun i USA, og er et slags Felleskjøpet i USA med nesten 2000 butikker fordelt på tre ulike kjeder. Aksjen var opp 3,2% siste uke.

Til tross for god utvikling i retail var våre globale aksjer samlet kun opp 0,3% forrige uke, og er opp 0,9% så langt i år. En sterkere norsk krone trekker ned avkastningen med ca 2,5% så langt i år.