De globale aksjemarkedene hadde en svak uke og var ned et par prosent. Vår globale portefølje falt med 0,8%. Fallet hadde vært større om ikke kronen hadde svekket seg med et par prosent. Denne uken starter med at kronen styrker seg etter et kraftig inflasjonshopp i februar.  Kjerneinflasjonen i februar steg med 2,6% i forhold til februar i fjor mot ventet 2,1%. Total inflasjon var på 3%. Det laveste på sju måneder, men det er kjerneinflasjonen Norges Bank følger. Kronen styrker seg fordi markedet nå tror det er mer sannsynlig at styret i Norges Bank setter opp renten neste gang de møtes.

Norge

Oslo Børs var bare ned 0,3% forrige uke, mens vår norske portefølje var ned en prosent.  For året er porteføljen opp hele 13%, mens både hovedindeksen og vår globale portefølje er opp åtte prosent.

Lakseprisen

Lakseprisen økte med hele 13% for uken fra 57 kroner per kilo til over 65 kroner.  Det førte til en god uke for lakseaksjene Salmar steg 6,5%, Mowi var opp 4,0% og Bakkafrost +8,1%.

Dessverre hadde vi ingen lakseaksjer i vår portefølje.

Til tross for at oljeprisen holdt seg nesten uendret gjorde oljerelaterte aksjer det ganske dårlig sist uke.

Subsea 7 greidde seg imidlertid bra med en økning på 0,8%. Årsaken er at selskapet i løpet av uken meldte at de har fått kontrakter med Woodside som potensiellt kan gi selskapet 7 milliarder kroner i inntekter.

Odfjell Drilling var den aksjen i porteføljen som gjorde det svakest med en nedgang på 3,6%. Sparebanken Østlandet falt 2,1% og Kongsberg Gruppen 1,9% i løpet av uken. Det var ingen spesielle nyheter knyttet til disse aksjene.

Arbeidsledighet i USA på 3,8%

Fredag ble det publisert sysselsettingstall for den amerikanske økonomien. Tallene viste lav ledighet og solid lønnsvekst i USA. I februar ble det skapt kun 20 000 nye arbeidsplasser utenfor primærnæringene. Det var i seg selv skuffende, men ser man det i sammenheng med den sterke sysselsettingsveksten både i desember og januar ser oppgangstidene i USA ut til å fortsette. I vår globale portefølje er det flere selskaper med en stor del av omsetningen i USA, det er viktig for disse selskapene at den amerikanske økonomien er solid.

Konklusjon:

En liten nedgang, men fremdeles solid utvikling åbde i markedet generelt og for vår norske portefølje spesielt. Etter to endringer i den norske porteføljen sist uke gjør vi ingen endringer der. I vår globale portefølje gjør vi en endring og tar ut franske Plastic Omnium og tar inn Transocean.