Industriroboter

13. juni 2018 | Annet

Da Japan bygget seg opp igjen etter andre verdenskrig var automatisering og integrering av roboter i produksjonen en vesentlig del av utviklingen av landets industri. Selskaper som Kawasaki Heavy Industries, Fanuc, Yaskawa Electric Corporation og Sony var sentrale her. Sony er et selskap vi finner spennende og vurderer som en mulig porteføljekandidat. For de fleste er de nok mest kjent for film, spill og mobiltelefoner, men Sony har også et heleid datterselskap Sony Semiconductor Manufacturing Company som ligger langt fremme teknologisk innen visualisering for roboter og førerløse biler.

I følge tall fra International Federation of Robotics var det omlag 500 000 industriroboter i bruk i Japan i 1995, mot anslagsvis 700 000 i hele verden.

Nå er det Korea med 6,3 roboter pr 100 industriarbeidere som benytter seg mest av roboter som tabellen nedenfor viser.

IMF, International Federation of Robotics

Japan er fortsatt størst på eksport av roboter, i det minste viser tall fra IMF at Japan i 2016 eksporterte roboter til en verdi lik summen av hva de fem neste største eksportørene eksporterte for tilsammen. Med en stadig aldrene befolkning og færre japanere i arbeidsfør alder burde de kanskje beholde flere av robotene til hjemmebruk? Sverige er med på listen, mens vi i Norge glimrer med vårt fravær.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert og få gratis tips om norske og globale aksjer rett i din innboks. Ingen SPAM - kun innsikt.