Internasjonale aksjer

Aktuelt

Oslo Børs henger fremdeles etter

Sommeren er snart over. Det har snart gått et halvt år siden Koronaviruset virkelig ble satt på dagsorden på verdens børser. Oslo Børs er fremdeles 10 prosent lavere enn den var før Koronaviruset fikk markedet til å falle kraftig i mars. Det amerikanske markedet har...

les mer

Hva nå del II

Ikke godt å bli klok på dette markedet, men kanskje ikke så overraskende at det stiger. Etter Coronaviruset og nedstengning av økonomier over hele verden blir det lavere inntjening en periode så stiger den igjen, hvor mye vet vi ikke, men stigende blir den. Det er...

les mer

Videre

Den norske modellporteføljen steg 2,8% sist uke og er nå opp 32,4% så langt i 2019. Grieg Seafood går ut. Inn kommer Tomra.

les mer

Tilbake

Etter en urolig periode er både modellporteføljene til Aksjer&Sånt og verdens aksjemarkeder nå nesten tilbake der de var før den lille korreksjonen i starten av august inntraff, mens oljeprisen fortsatt er svak.

les mer

Fortsatt god sommer for aksjemarkedet

Solid oppgang i Elkem bidro til god uke for den norske modellporteføljen, mens kronesvekkelse bidro til god uke også for den globale modellporteføljen til Aksjer&sånt.

les mer

Oppdaterte porteføljer

Den norske porteføljen falt 2,5% forrige uke mot 2,1% ned for hovedindeksen. Den globale porteføljen var ned 0,6%. Akkurat det samme som verdensindeksen falt.

les mer

Blandet utvikling sist uke

Fortsatt oppgang for globale aksjer. Tøff uke for den norske modellporteføljen etter svake resultater fra Orkla og Evry.

les mer

Fortsatt oppgang i aksjemarkedet

Fortsatt god oppgang for Aksjer&sånts modellporteføljer. Schibsted inn og Sparebanken Øst ut i den norske modellporteføljen. Yandex inn og Ahold ut i den globale.

les mer

Strålende start på juni

Norsk portefølje var opp 3,6% første uka i juni, mens den globale porteføljen til Aksjer&sånt gikk opp 4,6%

les mer

Nedgang for fjerde uke på rad

Handelskrigen tiltar i styrke og bidro til bratt fall for oljeprisen forrige uke. Samtidig fortsetter aksjemarkedet å falle, mens statsobligasjoner fortsetter å stige i kurs.

les mer

Forsatt børsoppgang

En solid start på resultatsesongen i USA på fredag bidro til børsoppgang også i forrige uke

les mer

IMF nedjusterer veksten i verdensøkonomien

USA drar ned veksten for både modne markeder og verdensøkonomien som helhet, men fremdeles er det ventet god BNP vekst i fremvoksende økonomier. Det kan gi relativt god utvikling i aksjekursene der.

les mer

Oppgangen fortsetter

Børsene fosset videre forrige uke. Spesielt var det positiv utvikling i vår norske portefølje og i fremvoksende markeder.

les mer

Sterkt første kvartal

Verdens aksjemarkeder og porteføljene til aksjer&sånt har til tross for økte bekymringer knyttet til global vekst lagt bak seg et strålende første kvartal.

les mer

Sterk børsuke

En god internasjonal børsuke spesielt for teknologiaksjer. Oppgang for norsk portefølje, mens global portefølje hemmet av valuta.

les mer

Markedet toger videre

Rolig uke for våre porteføljer sist uke, men frisk start på denne uken etter positive tweeter fra den amerikanske presidenten

les mer

Opp ute og ned hjemme

BW LPG til værs etter rateoppjustering. Orkla falt, mens DNB steg etter resultatfremleggelse

les mer

Halliburton

Halliburton og oljeprisen har løftet seg i overkant av 12% så langt i år uten at noe fundamentalt har endret seg. Vi tar derfor Halliburton ut av vår globale portefølje

les mer

En god start på 2019

Økt oljepris bidro til sterk start på året for Oslo Børs , mens fredagens arbeidsmarkedsrapport løftet USA.

les mer

Nytt år – nye muligheter

Denne gang oppsummerer vi 2018. I tillegg har vi valgt ut 8 norske og 8 internasjonale aksjer som vi tror er gode kjøp på dagens kurser

les mer

Blodrød førjulstid

En meget svak børsuke, spesielt USA som falt 7-8%. Renteheving samt «shut down» deler av offentlig sektor to viktige faktorer

les mer

Ny tung børsuke

Etter en fin start mandag ble det nok en tung uke. Kraftig fall i USA fredag hvor de ledende indeksene falt fra 4,6-4,9%

les mer

Endelig oppgang på børsene

FED signaler reduserer rentefrykt og løfter børsene. USA opp ca 5% forrige uke. Våpenhvile handelskrigen bør bidro positivt mandag

les mer

God børsuke i USA

Bra utvikling for amerikanske børser etter mellomvalget, mens fallende oljepris la demper på stemningen på Oslo Børs

les mer

Fortsatt volatile aksjemarkeder

Vurdering av sju aksjer som enten hittil i år eller siste uke har hatt en betydelig kursutvikling: PGS, Archer, Komplett Bank, Schlumberger, BW LPG, Carefour,Procter & Gamble

les mer

Ensco: Kvartalsrapport godt mottatt

Ensco har en av verdens mest moderne riggflåter og er godt posisjonert for en bedring i oljeservicemarkedet. Implisitt prises riggene til en 50% rabatt i forhold til nybyggingparitet

les mer

Kvartalsrapporter skaper store kursbevegelser

Skuffende resultater ga sterkt kursfall for selskaper som XXL (Norge), Husquarna (Sverige) og Netflix (USA), mens selskaper som Schibsted (Norge) og Alfa Laval (Sverige) steg etter å ha levert sterkere tall enn ventet.

les mer